Rozwiązania dla budownictwa i nieruchomości

System dla budownictwa i nieruchomości zapewnia obsługę wewnętrznych procesów zarządzania przedsiębiorstwem oraz prowadzonych budów. Mechanizm tworzenia budżetu pozwala planować oraz na bieżąco kontrolować koszty (według miejsca ich powstawania) i wykonanie budżetu dla konkretnych realizacji w oparciu o indywidualnie zdefiniowane podzielniki kosztów. Program umożliwia generowanie faktur cyklicznych w oparciu o zaewidencjonowane umowy o świadczenie usług. Dedykowana funkcja pozwala rozliczać wynagrodzenia pracowników w podziale na ich czas pracy przy danym projekcie. Istnieje możliwość rozliczania zużycia mediów oraz naliczania czynszów.

Panel systemu enova365
?
?
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com