← Powrót do aktualności
17 Maj 2019

Nowa wersja 1905.0.1 enova365 ERP

Szanowni Państwo,

pojawiła się nowa wersja oprogramowania enova365 ERP numer 1905.0.1. Wersja zawiera nowości, zmiany i poprawy funkcjonalności.

Wprowadzono między innymi:

a) nowy zestaw raportów w BI oraz nowy mechanizm kolorowania wskaźników, co poszerza i uatrakcyjnia warstwę analityczną informacji z systemu enova365;
b) w Workflow mechanizm zastępstw operatora – daje operatorowi możliwość wprowadzenia Zastępstwa, co umożliwi Zastępcy przełączenie się na konto Zastępowanego i wykonanie w jego imieniu czynności bez konieczności podawania hasła zastępowanego. Informacja o zmianach w imieniu innego operatora zostanie zapisana w logu programu;
c) zadanie CRM wyposażono w czynność generującą plik .ics (iCalendar), który umożliwia zaimportowanie zadania do Microsoft Outlook jako zdarzenie w kalendarzu. Zdarzenie jest generowane na podstawie nazwy zadania, opisu i ram czasowych. Czynność jest dostępna z poziomu listy i formularza zadania. Rozszerzono również integrację z GUS-BIR, a Projekty zostały wyposażone w funkcjonalność umożliwiającą prace grupową nad jego realizacją;
d) moduł Kadry Płace, zgodnie z nowelizacją unormowań dotyczących potrąceń dokonywanych z należności przysługujących osobom zatrudnionym na podstawie umów cywilnoprawnych, wprowadził mechanizm wyliczenia kwoty wolnej od zajęć. Zaś w obszarze elektronicznej dokumentacji pracowniczej wprowadził automatyczne dodawanie dokumentów z wydruków.

enova365system, który wyprzedza zmiany

Sprawdź ulotkę


← Powrót do aktualności
?
?
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com