← Powrót do aktualności
05 Kwi 2019

Nowa wersja 15.4.1 enova365 ERP

Szanowni Państwo,

pojawiła się nowa wersja oprogramowania enova365 ERP numer 15.4.1. Wiąże się ze zmianami wynikającymi z przepisów. Wersja 15.4.1 przede wszystkim zawiera nowy wzór deklaracji CIT-8(27) wraz z załącznikami. Dotychczasowy wzór deklaracji CIT-8(26) wraz z odpowiadającymi jej załącznikami mogliśmy stosować do 1 kwietnia 2019 r.

Według informacji potwierdzonych przez infolinię systemu e-Deklaracje, w praktyce deklarację CIT-8(27) w wersji elektronicznej możemy stosować po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania wzoru tj. po 12.04.2019 r. Schemat e-Deklaracji CIT-8(27) opublikowano w systemie ePUAP w dniu 29.03.2019 r.

Ponadto, wersję 15.4.1 wyposażono w mechanizm wspomagający przygotowania korekt do sprawozdań.

Informacja dla Klientów, którzy sporządzili e-sprawozdania wersją 15.3

W wersji 15.3 ukazała się funkcjonalność wspierająca sporządzanie e-sprawozdań w formie zestawień oraz pliku XLML. W wersji tej stwierdzono następujące problemy:

Zestawienia księgowe. Dla wyniku obliczonego zestawienia po kliknięciu na konkretną pozycję nie pokazywały się składowe, w oparciu o które ustalono wynik.

e-Sprawozdania. W programie istniał niejasny opis pola ” Istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności”, który mógł spowodować wprowadzenie niepoprawnej wartości.

Powyższe problemy wyeliminowano w wersji 15.4 enova365 opublikowanej 12 marca 2019.

Obecnie w polu „Informacja o wyrażeniu” prezentowane jest wyrażenie, na podstawie którego oblicza się kwota w danej pozycji. Skorygowano również opis pola dotyczącego okoliczności zagrażających kontynuowaniu działalności, przez nadanie mu następującej treści: „Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności”. W przypadku braku zagrożeń pole powinno mieć ustawioną wartość TAK. Zmianę w tym zakresie wprowadzono również na wydruku sprawozdania.

Klientom, którzy nie zaktualizowali enova365 do wersji 15.4, a sporządzili e-sprawozdania i podpisali celem dalszego procedowania np. wysłania do KRS lub KAS, rekomendujemy sprawdzenie, czy plik XML  poprawnie się wygenerował.

W szczególności należy zweryfikować, czy dla firm, które nie mają zagrożenia kontynuowania działalności, w  pliku XML:

  • wartość w polu P_5B jest ustawiona na true, dla schem sprawozdań wg nazewnictwa w oprogramowaniu enova365: Jednostka inna (tys.), Jednostka inna (zł), Jednostka mała (tys.), Jednostka mała (zł), Jednostka mikro (tys.), Jednostka mikro (zł),
  • wartość w polu P_4B jest ustawiona na true, dla schem sprawozdań wg nazewnictwa w oprogramowaniu enova365: Jednostka OP (tys.), Jednostka OP (zł).

W razie stwierdzenia, że plik wygenerowano niepoprawnie, należy dokonać korekty.


← Powrót do aktualności
?
?
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com