Legalność oprogramowania, doradztwo, audyty

Audyt to szczególny proces, pozwalający na zbadanie legalności posiadanego oprogramowania, przeprowadzenie inwentaryzacji sprzętu komputerowego oraz wprowadzenie polityki zarządzania oprogramowaniem. W pierwszej fazie tego procesu, nasi specjaliści przeprowadzają inwentaryzację wszystkich komputerów pod kątem zainstalowanych w nich programów. Następnie weryfikują czy klient posiada zgodę na korzystanie z tych programów oraz czy spełnia wszystkie warunki określone przez licencję. Drugim etapem jest sporządzenie listy wymaganych programów oraz wprowadzenie regulacji w kwestii instalacji, użytkowania i zakupu oprogramowania. Eliminuje to ryzyko wystąpienia problemów prawnych, związanych z licencjonowaniem.

Podczas przeglądu, klient otrzymuje porady na temat zasad administrowania i obsługi posiadanych systemów komputerowych oraz sieci. Przeszkoleni w ten sposób pracownicy, będą lepiej zarządzać posiadanym oprogramowaniem. Zwiększy się dzięki temu bezpieczeństwo firmy, a także efektywność wykonywanej pracy.

W trakcie całej procedury, dbamy o zachowanie poufności oraz całkowite zabezpieczenie danych, przechowywanych w pamięci komputerów firmowych. Nasi specjaliści zapewniają niezależność naszej firmy jako audytora wewnętrznego, a wyniki audytu są utajnione i udostępniane wyłącznie klientowi, u którego przeprowadzono proces.

Cały proces przeprowadzony jest wszechstronnie i wydajnie. Działamy szybko, nie zakłócając i nie przerywając trybu pracy przedsiębiorstwa.

Doradztwo, audyty, legalność
?
?
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com